VÅRA FISKEVATTEN

Här är våra fiskevatten

(scrolla nedåt så hittar du alla vatten)

Björka-Åsumsåns FVO

Ån flyter genom ett omväxlande och vackert landskap med ett rikt djur- och växtliv och erbjuder ett unikt fiske på vild, storvuxen öring i en fantastisk natur.

Mo-Lögde FvO

Välkommen till Mo-Lögde FvO

Västansjö Samfällighetsförening

Samfälligheten omfattar, Västansjön, Bollvattnet, Stora och Lilla sutsjaure, Atjiken och Bletiken.

Kågeälven

Kågeälven rinner genom Kågedalen som är en bred älvdal i Skellefteå kommun. Älven har under detta namn en längd av cirka 70 km räknat från Stavaträsket (95 km totalt inkl källflöden).

Nybroån

Nybroån är ett av Sveriges främsta vatten för havsöringens fortplantning.
Förvaltas av: Ystadortens Fiskevårds- och Sportfiskeförening.

Öreälvens FvO

Öreälven har sina källflöden på stötting- fjället i Lycksele kommun och den passerar igenom Bjurholms och Nordmalings kommuner innan den mynnar ut i Örefjärden.

Lainioälven

Lainioälven har en unik stam av vild lax som har ett högt bevarandevärde.

Rickleån Övre FvO

Rickleån är en av 16 svenska vildlaxälvar som mynnar i Östersjön.
Sträckan nedströms Robertsfors har aldrig flottledsrensats vilket är unikt för ett vattendrag av Rickleåns storlek.

Lögdeälven

Välkommen till Lögdeälven

Råneälven

Råneälven är Sveriges största skogsälv, 21 mil lång och sträcker sig genom 4 kommuner.

Kalixälvens Ekonomiska Förening

Kalixälvens Ekonomiska Förening

Kalixälvens Ekonomiska Förening

Gällivare Allmänning

Med Gällivare allmänningsskogs fiskekort får du tillgång till fina sträckor längs några av Sveriges bästa laxälvar

Mariebergs Samfällighets Förening

Mariebergs fiskeområde är ett naturskönt område som sträcker sig längs älvens östra sida i Marieberg.

Ansvar-Polcirkelns FvO

Ansvar-Polcirkelns fiskevårdsområde hittar du cirka 10 mil upp från älvens mynning.

Kamlunge Västanfors Samfällighet

Välkommen till Kamlunge Västanfors Samfällighet!

Ängesåns FvO

Ängesan i Överkalix kommun i Norrbotten är en lax-, och harrfiskepärla av mycket hög klass som hör till de minst exploaterade.

Bondersbyns Skifteslags samfällighetsförening

Välkommen till Bondersbyns Skifteslags Samfällighetsförening!

Kalix Kommun: Turistkortet

Turistfiskekortet gäller i Kalix älv inom Kalix kommun, från nedströms Gammelgården till kommungränsen i Räktjärv, Överkalix.

Rödupps Samfällda Fiske

Välkommen till Rödupps Samfällda Fiske

Gammelgården-Björknäs Samfällighetsförening

Samfällighetens område täcker ett delvis lugnt strömmande och delvis forsande område i Kalix älv som är ca 6 km långt.

Killinge Samfällighet

Välkommen till Killinge Samfällighet – här kan du köpa våra fiskekort.

Piteälvens Ekonomiska Förening

Piteåälvens Ekonomiska Förening

Här hittar du ett stort antal fiskevatten i Piteåälven

Djupträsket Älvsbyn

Djupträsket är beläget ca. 16 km. SV Älvsbyn. Sjön är 130 ha. med ett medeldjup på ca. 11 m. Max.djup är 36 m.

Sikforsen FvO

Nu kan du enkelt köpa fiskekort direkt här på hemsidan. Klicka bara på köp fiskekort, välj fiskekort och följ sedan anvisningarna.

Aborrtjärn Älvsbyn

Abborrtjärn är beläget ca. 12 km. SSO Älvsbyn. Sjön är ca. 19 ha. Utsättningar av Öring, Röding och Regnbåge sker varje år.

Fällforsen Älvsbyn

Välkommen till Fällforsens kortfiskeområde Fällforsen i Pite älv är belägen ca. 15 km NV Älvsbyn. Området omfattar ca. 2 km av Pite älv i anslutning till Fällforsen.

Storforsen Sportfiskeklubb

Nu kan du enkelt köpa fiskekort direkt här på hemsidan. Klicka bara på köp fiskekort, välj fiskekort och följ sedan anvisningarna.

Arvidsträsksjöarnas fiskeområde

Arvidsträsk är beläget ca 13 km söderut från Älvsbyn. I fiskekortet ingår Arvidsträsksjöarna, Lilla Arvidsträsket (27 ha), Inre Arvidsträsket (160 ha), Yttre Arvidsträsket (315 ha) och Söravan (43 ha).

Mantjärn FvO

Nu kan du enkelt köpa fiskekort direkt här på hemsidan. Klicka bara på köp fiskekort, välj fiskekort och följ sedan anvisningarna.

Älvsbyns Byamäns Samfällighet

Älvsby byamäns samfällighets vattenområde i Pite älv. Ca 8 km älv i anslutning till Älvsbyns centralort.

Böle Pålberget Öjebyn

Nu kan du enkelt köpa fiskekort direkt här på hemsidan. Klicka bara på köp fiskekort, välj fiskekort och följ sedan anvisningarna.

Moskosel FvO

Nu kan du enkelt köpa fiskekort direkt här på hemsidan. Klicka bara på köp fiskekort, välj fiskekort och följ sedan anvisningarna.

Vindelälven

Björksele FvO

Nu kan du enkelt köpa fiskekort direkt här på hemsidan. Klicka bara på köp fiskekort, välj fiskekort och följ sedan anvisningarna.

Laisälvens FvO

Nu kan du enkelt köpa fiskekort direkt här på hemsidan. Klicka bara på köp fiskekort, välj fiskekort och följ sedan anvisningarna.

Bäckarforsens-Trollforsarnas FvO

Nu kan du enkelt köpa fiskekort direkt här på hemsidan. Klicka bara på köp fiskekort, välj fiskekort och följ sedan anvisningarna.

Ruskträsk FvO

Nu kan du enkelt köpa fiskekort direkt här på hemsidan. Klicka bara på köp fiskekort, välj fiskekort och följ sedan anvisningarna.

Vännfors SFF/Långforsen-Selets FVO

Nu kan du enkelt köpa fiskekort direkt här på hemsidan. Klicka bara på köp fiskekort, välj fiskekort och följ sedan anvisningarna.

Falträsk FvO

Nu kan du enkelt köpa fiskekort direkt här på hemsidan. Klicka bara på köp fiskekort, välj fiskekort och följ sedan anvisningarna.

Rödåbygdens FvO

Nu kan du enkelt köpa fiskekort direkt här på hemsidan. Klicka bara på köp fiskekort, välj fiskekort och följ sedan anvisningarna.

Giertsbäckens FvO

Nu kan du enkelt köpa fiskekort direkt här på hemsidan. Klicka bara på köp fiskekort, välj fiskekort och följ sedan anvisningarna.

Vindelbygdens FvO

Nu kan du enkelt köpa fiskekort direkt här på hemsidan. Klicka bara på köp fiskekort, välj fiskekort och följ sedan anvisningarna.

Östersjölaxälvar i Samverkan

ostersjolaxalvar.se

Vi är en sammanslutning av förvaltningsorganisationer.
Här är vår hemsida.

Support

Obs! Denna adress går till vår leverantör som inte kan, eller kommer, att besvara frågor om enskilda butiker eller fiskekort.

helpdesk@laxportalen.se

Detta är supporttjänsten för dig som säljer fiskekort (köpare hänvisas till respektive butik). Har du frågor som kund måste vi be dig att vända dig till aktuell butik/säljare. Frågor som rör enskilda fiskevatten, enskilda butiker och/eller fiskekort kommer därför inte att besvaras.