Vanliga Frågor och Svar

För dig som ska sälja fiskekort

Här hittar du frågor och svar på den vanligaste frågorna för dig ska sälja fiskekort

Hur kan jag sälja fiskekort via Fiskeportalen/Laxportalen?

Det krävs ett:

– Ett avtal som vi skickar till dig för att fylla i och underskrift.
– Stadgar
– Inscannat ID-kort/körkort som vidimerats
– Styrelsebeslut på att ansluta förvaltningsorganisationen till vår lösning

Dessa dokument skickar vi till dig (elektroniskt) och sedan skickar du dem tillbaka till oss så sköter vi resten.

Hur skickar vi informationen till er?

Varje butik behöver:5-10 bra, högupplösta bilder Information om fiskevattnet

  • Fiskeregler
  • Eventuellt en karta
  • Kontaktainformation
  • Priser och information om fiseklort ich eventuellt andra produkter

Dessa skickar ni till oss, digitalt, inscannade (inte i pappersformat eller via SMS) så att vi kan klippa och klistra in informationen. Fotografera därför inte av dokument, text och liknande därför att sådan information inte enkelt kan kopieras. Kontrollera också att de bilder ni sikcuar håller godtabar kvalitet. Bilder tagna med ,obilkamera duger utmärkt om de inte är för små eller håller för dålig kvalitet av andra skäl.

Vilka avgifter tillkommer?

Vi tar ut en engångsavgift för butiken och sedan tillkommer ett avdrag, procent, på varje köp.
Vidare en årsavgift för själva butiken. När butiken är installerad, godkänd och klar så tillkommer inga övriga avgifter.

Kan vi dela butik med andra förvaltningsorganisationer?

Absolut, det är inga problem, tvärtom rekommenderar vi att FvO delar på kostnaderna och idag finns ekonomiska föreningar som har ett stort antal fiskevatten anslutna under sig.

Vad ingår i en butik?

Våra butiker är klara och följande ingår:

– Försäljning av digitala fiskekort via Swedbank som betalleverantör
– Försäljning av andra sportfiskerelaterade produkter, båtar, övernattning, guider och liknande
– Redovisning och statistik för alla försäljning
– QR-kod på fiskekorten för att underlätta för era fiskekortskontrollanter
– Besöksstatistik för er butik
– Automatiskt utbetalning varje fredag

I det större paketet ingår:

– Vatteninformation från SMHI
– Aktuellt väder

Hur gör vi om vi har lite mer speciella önskemål?

Ta kontakt med vår teknikleverantör och vår support så hjälper de er.

Kan vi installera egna funktioner?

Nej, då alla butiker ingår i ett uppdaterings-, övervaknings- och underhållssystem så måste alla tillägg kontrolleras och godkännas.
I alla butiker ingår nämligen uppdateringar – vår support uppdatera alla delar i butikerna varje vecka och alla butiker övervakas så att de är uppkopplade och tillgängliga.

Har ni speciella önskemål så ber vi er att kontakta vår support: helpdesk@laxportalen.se

Ingår installation och underhålla av egna funktioner i butikerna?

Nej, ska speciella funktioner installeras så det tillkomma en mindre avgift. Har ni speciella önskemål så föreslår vi att ni tar upp de i medlemsforumet eller vår teknikleverantör. Det kan finnas andra områden som har liknande önskemål och då kan ni dela på kostnaderna – den avgift som tas ut. Detsamma om det handlar om lite mer omfattande önskemål. Ta upp det med andra förvaltningsorganisationer – det är en viktig poäng med Fiskeportalen/Laxportalen. Vi gör saker tillsammans, delar på kostnaderna när det är möjligt så att så mycket pengar som möjligt stannar hos förvaltningsorganisationerna.

Vilka står bakom Fiskeportalen/Laxportalen?

Det gör Östersjölaxälvar i Samverkan.
Teknikleverantör, support och utvecklare är Winterkvist.com

Har du frågor – skicka ett mail till helpdesk@laxportalen.se

Hur gör vi om vi behöver hjälp, support?

I tjänsten ingår naturligtvis support – via helpdesk@laxportalen.se. Vi kan tyvärr inte lämna support, svara på frågor eller ta emot önskemål om ändringar i de enskilda butikerna/webbplatserna via telefon. Vi har ett snabbt ökande antal förvaltningsområden anslutna och för att vi ska kunna hjälpa alla så ber vi dig att skicka frågor, information och ärenden via ett e-postmeddelande.  

Hur uppdaterar vi fiskeregler och priser?

Ni loggar in, plockar upp aktuell produkt ändrar pris och sparar.  Detsamma gäller fiskeregler – logga in, ändra och spara. Behöver ni en genomgång för hur ni gör så kontakta vår support så hjälper de er med en genomgång så att ni kan göra enklare uppdateirngar själva – då det inte ingår i supportjönsten normalt. 

Vad ingår inte i support-tjänsten?

Vi lägger upp en komplett butik, med fiskekort, information mm. första gången och lämnar över en komplett butik där vi gjort testköp – alltså en fungerande butik. Därefter ansvarar ni som innehavare av butiken för kommande uppdateringar. Ska ni ändra reglerna, korrigera priserna på fiskekort exempelvis så kan ni själva logga in och göra det. Enklare uppdateringar av den typen, prisjusteringar, justeringar av fiskegreler eller andra texter ingår inte i supporttjänsten efter det att ni har fått igång er första butik.

Det är också ni som styr när fiskekort är tillgängliga, hur och när de säljs. Det finns funktioner för att sälja fiskekort under en begränsad period, begränsa antalet fiskekort per fiskare med mera. Det är också ni som innehavare som styr om ni vill använda obligagatorisk fångstrapportering och vad en fiskare i så fall ska/måste rapportera.

Behöver ni hjälp med att lägga upp ett fiskkort, ett nytt fiskekort med flera funktioner så hjälper vår support till med det men årliga, enkla uppdateringar ingår alltså inte. 

Varför ingår inte uppdateringar i tjänsten?

Med ett snabbt stigande antal fiskekortsförsäljare så blir det en för stor och för omfattande uppgift. Dessutom är fiskeregler ett viktig dokument som varje enskilt fiskevårdsområde måste ta ansvar för, liksom priser, ändringar av kontaktpersoner, stadgar och så vidare. Våra butiker bygger på formulär och det är ingen svår eller komplicerad uppgift att logga in, plocka upp en produkt (för att ta ett exempel) ändra ett pris och trycka på spara.

Funktioner i butiken

Hur får jag tillgång till butiken så att jag kan logga in?

Företräder du det aktuella FvO:t så kontakta helpdesk@laportalen.se
Finns du under en större butik, du delar butik med andra, så kontakta den som har butiken, den som äger den så kan de bekräfta att du ska ha tillgång till butiken.

Så ändrar du pris

Logga in i butiken
Välj Produkt
Ändra pris

 

Så här publicerar du, startar du, försäljningen av ett fiskekort - eller stoppar försäljningen av ett fiskekort

Alla produkter, alla fiskekort, kan antingen vara publicerade (synliga för alla), Utkast eller Inväötar granskning. De två senare betyder att produkten bara kan ses av de som är inloggade som admin.

Vill du ta bort en produkt, ett fiskekort, och stoppa försäljningen så räcker det med att logga in och sätta kortet som Utkast. Du hittar den funktionen under produkten, längst ut till höger.

Logga in
Under WooCommerce hittar du rubriken Produkter
Välj fiskekort
Ute till höger så kan du sätta ett kort som Utkast – då kan det inte köpas i butiken eller s¨å sätter du det som publicerad – då kan kortet köpas.

Så kan du ställa in en period under vilken ett fiskekort kan köpas

Alla fiskekort kan ställa sin så att de bara är tillgängliga under en viss period – från ett datum till och med ett datum. Du kan dock inte ställa in flera perioder då det ska vara tillgängligt utan då får du hantera det manuellt.

Logga in
Välj Produkt under Produkter i menyn ute till vänster.
Scoillar du nedåt så hittar du en rad inställningar som kan götas per fiskekort:

 

 

Så hittar du aktuell försäljning, statistik

Du kan självs exportera ut eller läsa av aktuell försäljning under en viss period genom att logga in och sedan välja Woo Commerce och vidare till rapporter. I texten löngst upp finns då en lönk till det som kallas WooCommerce Analytics.

Här kan du välja för vilken period du vill ha ut statistik och siffror – och du kan exportera ut all information till en csv-fil som kan läsas in i exempelvis Excel.

 

 

Så lägger du till ett nytt fiskekort, en ny produkt

Välj Lägg till ny Produkt under produkter

Har du ett redan befintligt fiskekort med samma villkort, pris mm. så kan du göra en kopia av det gamla kortat, byta namn och sparar så går det snabbare. Se bara till att lägga kortet i rätt kategori längst ute till höger.

Välj Duplicera

Så byter du bild på en produkt

Välj produkten/fiskekortet
Byt bilden under Produktbild

Vill du lägga till fler bilder så lägger du in dem under Produktgalleri

Så gör du ett återköp - betalar tillbaka pengar till en kund

Återköp hanteras av helpdesk@laxportalen.se
Vi rekommenderar inte att de görs direkt i butiken

Östersjölaxälvar i Samverkan

ostersjolaxalvar.se

Vi är en sammanslutning av förvaltningsorganisationer.
Här är vår hemsida.

Support

Obs! Denna adress går till vår leverantör som inte kan, eller kommer, att besvara frågor om enskilda butiker eller fiskekort.

helpdesk@laxportalen.se

Detta är supporttjänsten för dig som säljer fiskekort (köpare hänvisas till respektive butik). Har du frågor som kund måste vi be dig att vända dig till aktuell butik/säljare. Frågor som rör enskilda fiskevatten, enskilda butiker och/eller fiskekort kommer därför inte att besvaras.