Lainoioälven, statens vatten, har anlustit sig till laxportalen.se och här hittar du nu information om deras fiske där du måste ha, köpa en gälplomb. Det är alltså ett lite speciellt fiske, reglerat på ett lite annat sätt än vanligen.

Du kan läsa mer på Lanioälvens sida här på laxportaln.se

LAINIOÄLVEN