Välkommen Rickleån Övre FvO!

Rickleåns Övre FvO finns nu på laxportalen.se! Fiskevårdsområde som förvaltar fisket i Rickleån från gräns mot Rickleå by strax nedströms Johanneslund till Åselestupet uppströms Överklinten. Rickleån Övre FvO

Kågeälven Nedre FvO är här

Nu kan vi räkna in ytterligare ett fiskevatten och FvIO – Kågeälvens Nedre FvO. Kågeälvens nedre FvO vill förvalta Kågeälvens bestånd på ett långsiktigt och hållbart sätt.  Älven och dess biflöden ska återställas så att det leder till högsta möjliga produktion...

Välkommen Northland Salmon Reserve

Nu har Northland Salmon Reserve, tidigare Fällfors Camping, anslutit sig till laxportalen som vår medlem nummer 2. Här hittar du allt om boende, filosofi och syfte med detta nya laxfiske-mecka en bit upp i Byskeälven. Northland Salmon Reserve