Sprid inte främmande arter till våra sjöar och vattendrag!

Att tänka på när du är ute och fiskar Risken för att främmande arter ska spridas och etablera sig i våra sjöar och vattendrag är stor. Arter kan komma in med sjöfartens barlastvatten, genom utsättningar eller som fripassagerare på exempelvis båtskrov. Flera arter har...

Välkommen Rickleån Övre FvO!

Rickleåns Övre FvO finns nu på laxportalen.se! Fiskevårdsområde som förvaltar fisket i Rickleån från gräns mot Rickleå by strax nedströms Johanneslund till Åselestupet uppströms Överklinten. Rickleån Övre FvO

Kågeälven Nedre FvO är här

Nu kan vi räkna in ytterligare ett fiskevatten och FvIO – Kågeälvens Nedre FvO. Kågeälvens nedre FvO vill förvalta Kågeälvens bestånd på ett långsiktigt och hållbart sätt.  Älven och dess biflöden ska återställas så att det leder till högsta möjliga produktion...