Att tänka på när du är ute och fiskar

Risken för att främmande arter ska spridas och etablera sig i våra sjöar och vattendrag är stor. Arter kan komma in med sjöfartens barlastvatten, genom utsättningar eller som fripassagerare på exempelvis båtskrov. Flera arter har faktiskt kommit hit enbart i syfte att skapa nya möjligheter till jakt och fiske.

Problemen ökar i takt med att vi reser mer, därför är det viktigt att veta vilka arter som kan bli invasiva och hur vi undviker att sprida dem.

Ladda ned Länstyrelsen i Västerbottens PDF-fil med mer information:
Sprid inte främmande arter till våra sjöar och vattendrag