Sprid inte främmande arter till våra sjöar och vattendrag!

Att tänka på när du är ute och fiskar Risken för att främmande arter ska spridas och etablera sig i våra sjöar och vattendrag är stor. Arter kan komma in med sjöfartens barlastvatten, genom utsättningar eller som fripassagerare på exempelvis båtskrov. Flera arter har...